مطلب مرتبط کارهای ضروری بعد از ورود به کانادا

کارهای ضروری بعد از ورود به کانادا

کارهای ضروری بعد از ورود به کانادا هر مهاجری پس از ورود به کشور مقصد ملزم به انجام یک سری کارهای اداری و به اصلاح paperwork  است تا وضعیت اقات […]