فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا

سیستم جامع رتبه بندی استرالیا ویژه مهاجرین ماهر

اطلاعات شخصی

اگر سن شما کمتر از 18 سال یا بیشتر از 44 سال باشد، مهاجرت به استرالیا امکان پذیر نیست

اطلاعات زبان

زبان بین المللی استرالیا انگلیسی است. یکی از شرایط اصلی برای مهاجرت به استرالیا داشتن نمره قابل قبول در یکی از آزمون های زبان است.

آیا به زبان انگلیسی تسلط دارید؟

در صورت نداشتن تسلط به زبان انگلیسی نمیتوانید برای مهاجرت اقدام نمایید!

اطلاعات تحصیلی

دانشگاه های سکشن ۱ : تمامی دانشگاه های دولتی، علمی کاربردی، پیام نور و برخی از دانشگاه های آزاد از جمله
خوراسگان اصفهان – نجف آباد اصفهان – تهران شمال – تهران جنوب – تهران مرکزی – دندانپزشکی تهران – علوم پزشکی تهران – علوم داروئی تهران – علوم تحقیقات تهران – مشهد – کرج – اردبیل – اهواز – گناوه – قائمشهر – قوچان – شیراز – تبریز – یزد

دانشگاه های سکشن ۲ : همه دانشگاه ها به جز دانشگاه های سکشن 1

تجربیات کاری
اطلاعات همسر

ایشان Assessment دارند؟

اضافات

بیش از 6000 پرونده موفق!