سیستم ارزیابی کانادا

سیستم جامع رتبه بندی کانادا ویژه مهاجرین ماهر

سیستم ارزیابی کانادا (CRS) به شما کمک می کند امتیاز خود را خود را بر اساس پاسخ هایی که در زیر ارائه می دهید محاسبه کنید. CRS یک سیستم مبتنی بر امتیاز است که کشور کانادا از آن برای ارزیابی و امتیازدهی به شما استفاده میکند. لازم به ذکر است این سیستم جهت مهاجرت به کانادا از طریق Express Entry کاربرد دارد.

اطلاعات شخصی
اطلاعات زبان

زبان رسمی کشور کانادا، انگلیسی و فرانسوی است. یکی از شرایط اصلی برای مهاجرت به کانادا، داشتن نمره قابل قبول در یکی از آزمون های این زبان ها میباشد.

آیا به زبان انگلیسی و یا فرانسوی تسلط دارید؟
آیا آزمون زبان دیگری هم داده‌اید؟

در صورت نداشتن تسلط به یکی از زبان های انگلیسی و یا فرانسوی نمیتوانید برای مهاجرت اقدام نمایید!

اطلاعات همسر
تجربیات کاری
اضافات

بیش از 6000 پرونده موفق!