سوپر ویزا کانادا

سوپر ویزا کانادا نوعی ویزای موقت است که از طریق آن افرادی که مقیم یا شهروند کانادا هستند می توانند والدین یا پدر و مادربزرگ خود را به کانادا ببرند.این […]

اطلاعات بیشتر

تحصیل در کانادا

در کشور کانادا دانشگاه‌های بسیار عالی وجود دارد که توجه دانشجویان بین‌المللی زیادی را به خود جلب کرده است.مهاجرت تحصیلی به کانادا، دارای مزایای زیادی استبر اساس چندین بررسی و […]

اطلاعات بیشتر

بیش از 6000 پرونده موفق!