آزمون زبان جدید IRCC برای مهاجرت به کانادا

تاریخ بروزرسانی : 9 اردیبهشت, 1402

آزمون زبان جدید IRCC برای مهاجرت به کانادا تایید شد.این آزمون زبان جدید برای اوایل تا اواسط سال 2023 پیش بینی می شود.

IRCC اخیراً تعیین یک آزمون زبان جدید را برای متقاضیان مهاجرت کلاس اقتصادی تأیید کرده است.

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) پیش بینی می کند که این آزمایش تا اوایل تا اواسط سال 2023 اجرا شود.

نام آزمون زبان جدید در یادداشت توجیهی 10 می که توسط CIC News از طریق درخواست دسترسی به اطلاعات به دست آمده بود، ویرایش شد. در حال حاضر تنها چهار سازمان تعیین شده وجود دارد. IELTS و CELPIP برای زبان انگلیسی و سپس TEF و TCF برای زبان فرانسه.

IRCC می‌گوید علیرغم برخی چالش‌های اولیه در طول همه‌گیری، تعداد سازمان‌های تست تعیین‌شده همچنان به تقاضای متقاضیان مهاجرت و شهروندی پاسخ می‌دهد. با این حال، تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌های ارائه‌دهنده آزمون زبان که به دنبال تایید شدن هستند، دلیلی است که IRCC به دنبال بهبود است.

در این یادداشت آمده است که IRCC در 12 ماه آینده به دنبال ابتکارات و پیشرفت های بالقوه خواهد بود. در صورت اجرا، انتظار می رود که این تغییرات منجر به علاقه مندی بیشتر سازمان ها به تایید شدن شود. در حال حاضر، هیچ محدودیتی برای تعداد بالقوه ارائه دهندگان آزمون زبان و تعداد قراردادهای  که IRCC می تواند منعقد کند، وجود ندارد.

برخی از جزئیات اولویت های این سیاست اصلاح شده است. با این حال، می دانیم که اولویت فوری IRCC تکمیل و امضای قرارداد رسمی  با این شرکت ناشناس است تا یک همکاری رسمی و فرآیند اجرای آن آغاز شود.

IRCC در حال ارزیابی انطباق CLB ( معیار زبان کانادایی) با CEFR ( چارچوب معیار مرجع اروپایی زبان) است.

IRCC در حال حاضر در حال بررسی معیار زبان کانادایی (CLB) است، زیرا برخی نگران هستند که در مقایسه با چارچوب مرجع مشترک اروپایی (CEFR) برای مقاصد آزمایشی بیش از اندازه دقیق است. به جای نمره گذاری در مقیاس یک تا هفت، شرکت کنندگان در آزمون CEFR در مقیاس الفبای عددی امتیاز می گیرند: A1، A2، B1، B2، C1 و C2.

این یادداشت می گوید که تحقیقات بیشتری در سطوح CLB لازم است تا اطمینان حاصل شود که تمام ساختارهای آزمون زبان تایید شده در سطح دشواری و هدف آزمون معادل هستند.

IRCC می‌گوید که آزمون زبان فرانسوی نباید نادیده گرفته شود.

هدف سیاست و طراحی این تغییرات  باید همسو و مطابق با سایر اولویت‌ها ، به ویژه دستور IRCC برای حمایت از مهاجرت فرانسوی زبان در سراسر کشور باشد.

 احتمالاً تقاضای بیشتری از سازمان‌های تعیین‌شده آزمون زبان فرانسه برای افزایش ظرفیت وجود خواهد داشت وهمچنین علاقه بیشتر سازمان‌های جدید برگزارکننده ی آزمون  زبان فرانسوی که به دنبال تایید هستند، وجود خواهد داشت . در حالی که سازمان‌های ارائه‌دهنده TEF و TCF آماده پاسخگویی به تقاضای رو به رشد هستند، این کار باعث می‌شود که وزارتخانه برای هر گونه افزایش احتمالی تقاضا، از جمله از طریق فرآیند کارآمدتر برای تعیین آزمون‌های بیشتر زبان فرانسه، موقعیت بهتری داشته باشد.

IRCC اقدامات آینده نگرانه ای را با هدف بهبود چارچوب تعیین زبان انجام خواهد داد.

اقدامات کلیدی برای حمایت از اولویت‌های در حال انجام IRCC شامل بازبینی فرآیند تعیین برای افزایش کارایی و شفافیت، بهبود چهره عمومی و همچنین ارتباطات داخلی  و جلب علاقه برای سازمان‌های دیگر آزمون زبان فرانسه است.

در پاسخ به تقاضای فزاینده برای آزمون زبان،اداره مهاجرت همچنین امکان ایجاد یک برنامه تعیین زبان را با عملکردهای مدیریتی و برنامه اختصاصی و ظرفیت کافی برای حمایت از یک رویکرد ساده تر و منسجم تر درمورد آزمون زبان بررسی خواهد کرد. یک برنامه اختصاصی به IRCC کمک می کند خط مشی خود را گسترش دهد و در عین حال رویکرد پذیرش آزاد فعلی برای تعیین تست زبان را حفظ کند.

بیش از 6000 پرونده موفق!