چگونه می توانم رابطه خود یا شریک زندگی را به (اداره مهاجرت کانادا) IRCC ثابت کنم؟

تاریخ بروزرسانی : 8 آبان, 1401

 

IRCC برای حمایت از همسر یا شریک زندگی شما برای مهاجرت به کانادا به مدارکی نیاز دارد که نشان دهد رابطه شما واقعی است.

اگر شهروند یا مقیم دائم کانادا هستید و با یک تبعه خارجی در ارتباط هستید، می توانید اسپانسر او شوید تا به شما در کانادا بپیوندد و اقامت دائم داشته باشید. شما می توانید اسپانسر همسر، نامزد یا شریک عاطفی خود شوید.

برای اینکه واجد شرایط حمایت از همسر یا شریک عاطفی باشید، باید بتوانید با ارائه شواهد و مدارک پشتیبان، صحت رابطه با شخص مورد حمایت را ثابت کنید. شرایط لازم برای اثبات رابطه شما بستگی به داشتن همسرقانونی یا شریک عاطفی (ازدواج ثبت نشده) دارد.

اثبات رابطه با همسر

 • اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) فهرستی از اسنادی را ارائه می دهد که می تواند برای اثبات رابطه شما با همسرتان استفاده شود، از جمله:
 • یک پرسشنامه تکمیل شده IMM 5532 با عنوان “اطلاعات رابطه و ارزیابی حمایت مالی”
 • گواهی ازدواج و مدرکی که نشان دهد ازدواج در یک مقام دولتی ثبت شده است
 • اگر همسرتان قبلاً ازدواج کرده است، اثبات طلاق
 • اگر فرزندان مشترکی دارید، تمام صفحات شناسنامه  یا سوابق فرزندخواندگی که نام هر دو والدین را ذکر می کند.
 • کارت دعوت عروسی و عکس ها

همچنین از زوجین انتظار می‌رود که حداقل دو مورد از موارد زیر را ارائه کنند:

 • مدارک مالکیت مشترک ملک مسکونی
 • قرارداد اجاره که نشان می دهد زوج ساکن ملک هستند
 • مدارک حساب های مشترک خدمات شهری (مانند برق، گاز، تلفن، اینترنت)، کارت های اعتباری مشترک یا حساب های بانکی
 • بیمه خودرو که نشان می دهد هر دو به عنوان ساکنان یک آدرس به شرکت بیمه اعلام شده اند
 • مدرکی صادر شده توسط دولت که نشانی یکسان را نشان می دهد (مانند گواهینامه رانندگی)
 • سایر اسنادی که نشان می دهد زوجین دارای آدرس یکسانی هستند (مانند قبض تلفن، فیش حقوقی، سوابق مالیاتی و غیره)

اثبات رابطه با شریک عاطفی

IRCC همچنین فهرستی از اسناد را ارائه می دهد که می تواند به عنوان مدرکی برای اثبات رابطه شما با شریک عاطفیتان استفاده شود، از جمله:

 • یک پرسشنامه تکمیل شده IMM 5532 با عنوان “اطلاعات رابطه و ارزیابی حمایت مالی”
 • مدارک جدایی از همسر سابق در صورتی که هر یک از افراد قبلا ازدواج کرده باشند
 • فرم تکمیل شده IMM 5519 در صورتی که هر یک از اعضای زوج قبلاً با شخص دیگری در یک رابطه قانونی مشترک بوده اند.
 • اگر زوجین دارای فرزندان مشترک باشند، تمام صفحات شناسنامه فرزندان که در آن نام هر دو والدین ذکر شده است
 • عکس های مشترکی این زوج  در کنار یکدیگر
 • زوج‌ها همچنین باید حداقل دو مورد از مجموعه‌های مدارک زیر را ارائه کنند (یا اگر نمی‌توانند دو مورد از مدارک  زیر را ارائه دهند، توضیح کتبی داشته باشند):
 • اسنادی که نشان می دهد زوجین در یک رابطه قانونی مشترک هستند (مانند مزایای استخدام یا بیمه)
 • شواهدی مبنی بر هزینه های مشترک یا حمایت مالی بین زوجین
 • شواهدی مبنی بر اینکه این رابطه توسط دوستان و/یا خانواده به رسمیت شناخته شده است (نامه ها، اطلاعات رسانه های اجتماعی که نشان می دهد رابطه عمومی است)

اگر زوجین با هم زندگی می کنند، باید حداقل دو مورد از مدارک زیر را ارائه دهند:

 • شواهدی مبنی بر مالکیت مشترک ملک مسکونی یا قرارداد اجاره که نشان می دهد زوجین ساکن ملک هستند.
 • مدارک حساب های مشترک تاسیسات (مانند برق، گاز، تلفن، اینترنت)
 • کارت های اعتباری یا حساب های بانکی
 • بیمه خودرو که این زوج را نشان می دهد هر دو به عنوان ساکنان یک آدرس به شرکت بیمه اعلام شده اند
 • مدرکی صادر شده توسط دولت که نشانی یکسان را نشان می دهد (مانند گواهینامه رانندگی)
 • سایر مدارک صادر شده برای زوجین که نشان می دهد آنها آدرس یکسانی دارند (مانند صورتحساب تلفن همراه، فیش حقوقی، صورت های مالی، سوابق مالیاتی، بیمه نامه ها و غیره)

اگر زوجین با هم زندگی نمی کنند، باید با ارائه موارد زیر اثبات کنند  که قبلاً حداقل یک سال با هم  زندگی کرده اند:

 • شواهدی که آنها از طریق نامه‌ها، پیام‌های متنی چاپ شده، ایمیل، مکالمه‌های رسانه‌های اجتماعی یا سایر اسنادی که نشان می‌دهد با یکدیگر در تماس بوده‌اند، با یکدیگر در تماس بوده‌اند. این باید حداکثر 10 صفحه باشد.
 • شواهدی مبنی بر اینکه شهروند یا مقیم دائم کانادا (از طریق بلیط هواپیما یا کارت پرواز) با شریک زندگی خود ملاقات کرده است، فتوکپی پاسپورت با مهر. اگر دیدارها انجام نشده، باید توضیحی توسط فرد حمایت شده در پرسشنامه IMM 5532 (بخش C، سوال 4) گنجانده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیش از 6000 پرونده موفق!