مطلب مرتبط ویزای ازدواج کانادا

ویزای ازدواج کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج یکی از روش های اخذ ویزای کانادا میباشد. قوانین مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج و شرایط آن و مدت زمان صدور ویزای ازدواج کانادا