آیا اقدام همزمان برای اقامت دائم و موقت کانادا امکانپذیر است؟

تاریخ بروزرسانی : 9 اردیبهشت, 1402

سوال بسیاری از متقاضیان مهاجرت به کانادا این است که آیا اقدام همزمان برای اقامت دائم و موقت کانادا امکانپذیر است؟

بله، طبق قانون این حق هر متقاضی است که بتواند برای دو برنامه اقامت دائم و موقت کانادا مانند ویزای تحصیلی کانادا یا توریستی یا ویزای کاری همزمان اقدام کند اما نکاتی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.

آیا  اقدام همزمان برای دو ویزای موقت و دائم تاثیر منفی روی پرونده شما خواهد داشت؟

با وجود اینکه طبق قانون Dual intention  شما حق دارید برای مهاجرت به کانادا هم برای اقامت دائم کانادا و هم اقامت موقت کانادا اقدام کنید اما اقدام همزمان این برنامه ها گاهی می تواند روی پرونده اقامت موقت شما تاثیر منفی داشته باشد.

وقتی شما برای چند برنامه مهاجرتی اقدام می کنید، افسر مهاجرتی که پرونده شما را بررسی می کند به همه اطلاعات پرونده فعلی و قبلی شما دسترسی  دارد بنابراین خیلی مهم است که این مدارک ارسال شده در همه برنامه ها در یک راستا باشند و یکدیگررا  نقض نکنند.

برای مثال اگر در برنامه ی اقامت دائم خودتان مدرک تحصیلی دکترای خودتان را ارائه داده این و حالا بدون اعلام کردن به آفیسر برای ویزای تحصیلی  دوباره  در مقطع ارشد اقدام کردید ، باعث میشه آفیسر این را به عنوان تناقض در پرونده شما در نظر بگیرد و به قصد شما برای ادامه تحصیل شک کند.

یا در پرونده ی ویزای موقتتان آفیسر این امکان را بررسی میکند که اگر به شما ویزای موقت توریستی یا تحصیلی بدهد و بعد از آن پرونده اقامت دائم شما ریجکت شود آیا شما بعد از اتمام مجوز اقامت موقتتان کانادا را ترک می کنید یا خیر؟

اگر بتوانید پلن خوب و قانع کننده ای به آفیسر ارائه بدهید و در واقع خیال آفیسر رااز این بابت راحت کنید می توانید تا حد زیاد تاثیر منفی روی پرونده اقامت موقت خودتان را از بین ببرید.

بیش از 6000 پرونده موفق!