استرالیا

از ویزاهای مهارتی استرالیا 2022

ویزاهای مهارتی استرالیا که در برنامه مهاجرتی2022-2023 در اولویت قرار خواهند گرفت

کدام دسته از ویزاهای مهارتی  استرالیا در برنامه مهاجرتی2022-2023 در اولویت قرار خواهند گرفت؟ برنامه ی مهاجرتی 2022-2023 به ترکیب قبل از همه گیری کرونا یعنی  تقریباً دو سوم / […]

ادامه مطلب arrow-right

بیش از 6000 پرونده موفق!